Klub

Uprava

Upravni odbor kluba čini 17 članova, dok Nadzorni odbor ima 3 člana

Tomislav Zalar

predsjednik upravnog odbora

Saša Grubačević

dopredsjednik upravnog odbora

Dalibor Dautanec

tajnik upravnog odbora

Marko Malačić

predsjednik nadzornog odbora